Wnioski w ramach projektu „Jesteśmy aktywni – działamy”

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, iż w terminie od 11.06.2012 r. do 25.06.2012 r. do godz. 15.30 przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

„Jesteśmy aktywni – działamy”

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy osoby bezrobotne:

– do 24 roku życia,

– powyżej 50 roku życia,

– długotrwale bezrobotne,

– z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

które od roku 2008 nie brały udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni – działamy”

Poddziałanie 6.1.3

Formularze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.pup.torun.pl  r. w zakładce Formularze oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, parter, stanowisko A.

Kompletne wnioski prosimy składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, II piętro, p.