Praca w Unii Europejskiej

Praca w Unii Europejskiej

W krajach Unii Europejskiej czeka ok. 3.5 mln miejsc pracy. Przynajmniej część z nich może się okazać interesująca dla obywateli państw członkowskich, w tym dla Polski. Do szukania pracy w UE zniechęcają okresy przejściowe, które wprowadza większość krajów członkowskich. Jednak mimo ograniczeń i tak jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, mając pierwszeństwo zatrudnienia przed obywatelami krajów spoza Unii. W dodatku taki kilkuletni „szlaban” nie zamyka nam zupełnie rynku pracy. Są sposoby na jego ominięcie:


Ograniczenia nie będą obowiązywać m.in. specjalistów określonych branż, poszukiwanych niemal przez wszystkie państwa członkowskie. Każdego, kto legalnie przepracuje 12 miesięcy w dowolnym kraju członkowskim, nie będą już w nim obwiązywać żadne okresy przejściowe. Legalnie będzie też mogła pracować najbliższa rodzina takiej osoby. Zatrudnieni w polskich firmach, świadczących usługi w krajach UE, są zwolnieni z okresu przejściowego.

Okresy karencji w państwach Unii Europejskiej (dane archiwalne):

Kraje, w których rynki pracy zostały otwarte w 2004 r.:

 • Irlandia
 • Wielka Brytania
 • Szwecja
 • Cypr
 • Czechy
 • Estonia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry

Kraje, w których rynki pracy zostały otwarte z ograniczeniami:

 • Dania
 • Holandia

Kraje, w których rynki pracy zostały otwarte w 2006 r.:

 • Belgia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Luksemburg
 • Portugalia
 • Włochy

Kraje, w których otwarcie rynków pracy zostały przewidziane na 2009 r. lub 2011 r.:

 • Austria
 • Niemcy
 • Malta
 • Szwajcaria