Formularze do pobrania

ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH

– wniosek 

– kryteria doboru organizatorów i uczestników prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy w 2012 roku  

– oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej 

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie 

ORGANIZACJA STAŻU DLA BEZROBOTNYCH

– wniosek 

REFUNDACJA ZE ŚRODKÓW FUDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

– wniosek 

– regulamin 

– załącznik do  wniosku  –  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

– oświadczenie majątkowe

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– wniosek 

– regulamin 

– załącznik do  wniosku  –  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis