Herb Miasta Toruń
Strona główna

ul. Mazowiecka 49 A

tel. (56) 65 80 202

fax. (56) 65 80 201

e-mail: toto@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Toruń, zapisz się na newsletter.

Kreator CV

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
840
 
428
 
111
 
1097
Jesteś tutaj: Strona główna » Dotacja na firmę
Logo Urzędu Pracy Herb Miasta Toruń

Powiatowy Urząd Pracy

Dotacja na firmę

Witamy na stronie projektu
"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"

140110-logo.PNG

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego realizuje projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. 

Dotychczas 2020 osobom bezrobotnym (w tym 1064 kobietom) przyznano jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej  a 2722 osób bezrobotnych (w tym 1461 kobiet) zostało objętych szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości.

Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację projektu wyniosła 44 120 651,49 zł (na dzień 29.11.2013r.)

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia jako partner projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” udzielił wsparcia 120 osobom bezrobotnym ( 99 kobiet, 21 mężczyzn) w formie szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, spośród których 102 osoby bezrobotne (86 kobiet, 16 mężczyzn) rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna kwota na realizację projektu dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia wyniosła na dzień 31.12.2013 r.  2 272 336,32 zł.

Jednocześnie informujemy, że nabór uczestników do projektu został zakończony w 2013 roku i nie będzie kontynuowany w 2014 roku.


Osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” zarejestrowały swoje firmy w zakresie następujących PKD (główny zakres działalności):

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE : 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych – 1 os.
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich – 5 os.
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich – 1 os.
Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – 3 os.
Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 1 os.
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – 1 os.
Produkcja mebli – 2 os.
Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów – 2 os.
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – 1 os.
Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -  1 os.

BUDOWNICTWO:
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 1 os.
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – 2 os.

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE:
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 2 os.
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 1 os.
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 1 os.
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 1 os.
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 3 os.
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 5 os.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA:
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami - 1 os.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI:
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 1 os.
Przygotowywanie i podawanie napojów – 1 os.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA:
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 2 os.
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 1 os.
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 1 os.
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 1 os.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA:
Pośrednictwo pieniężne – 1 os.
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 2 os.

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA:
Działalność prawnicza – 7 os.
Doradztwo związane z zarządzaniem – 3 os.
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – 3 os.
Reklama – 1 os.
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 5 os.
Działalność fotograficzna – 3 os.
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 1 os.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA:
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – 1 os.
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 1 os.
Sprzątanie obiektów – 1 os.

EDUKACJA:
Pozaszkolne formy edukacji – 4 os.
Działalność wspomagająca edukację – 2 os.

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA:
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – 2 os.
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 1 os.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ:
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 4 os.
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – 1 os.
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 1 os.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 1 os.
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne  - 14 os.
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 1 os.

Witamy na stronie projektu
"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia uczestniczy w realizacji projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego".

Głównym celem projektu jest stworzenie w latach 2012 - 2014 warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu oprócz m.in. szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości sześciokrotnego wynagrodzenia.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dotację na założenie firmy?

 • musisz mieć pomysł na firmę,
 • musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dodatkowo spełniać jeden z poniższych warunków:
 • być w wieku do 25, bądź powyżej 50 roku życia,
 • być osobą niepełnosprawną,
 • być kobietą,
 • być osobą długotrwale bezrobotną,
 • być mieszkańcem gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

W projekcie szczególnie preferowane będą osoby należące do grupy osób w wieku do 25 lat lub powyżej 50. roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety.

Jakie wsparcie można otrzymać w projekcie?

 1. Doradztwo zawodowe + Indywidualny Plan Działania
 2. Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów przejazdu na szkolenie)
 3. Dotacja na uruchomienie firmy
 4. Bieżące informacje nt. instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom

Ważne informacje

Jak skorzystać ze wsparcia?

Osoby zamierzające skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego dla ich miejsca zamieszkania, pobytu lub zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie i formularz rekrutacyjny zamieszczone są na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Czy środki trzeba zwrócić ?

Pozyskanej dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem, że nowoutworzona firma będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy a środki wydatkowane będą zgodnie z zawartą umową.

Jaka jest maksymalna wartość dotacji?

Maksymalna wartość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Czego można nauczyć się na szkoleniu ?

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (ok. 40h) obejmować będzie następujące moduły:

 • aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo pracy oraz zasady tworzenia i opracowania biznesplanu,
 • warsztaty, na których uczestnicy przygotują wstępną wersję wniosku o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej.

Nabór uczestników projektu trwa od 15 stycznia do 31 stycznia 2013r.

Informacje - pokój nr 33, II piętro., tel.  56 65 80 221.

Więcej informacji: www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2 (ocen: 37)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy